Uw bedrijfs- en contactpersoonsgegevens worden opgenomen in het klantenbestand van The Barbell Club 055. Uw gegevens worden gebruikt voor het uitvoeren van de leveringsovereenkomst, risicobeheer en het beheren van de daaruit voortvloeiende klantrelatie, waaronder ook het gericht uitvoeren van marketingactiviteiten door . Indien u hier geen prijs op stelt, kunt u dit ons laten weten via een e-mail info@barbellclub055.nl. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en uitsluitend door The Barbell Club 055 gebruikt en zullen nooit aan derden worden verstrekt. Voor reacties op ons privacybeleid of voor de wijziging en/of inzage van uw gegevens kunt u ook terecht bij ons via het algemene e-mailadres.
 
Tijdens een bezoek aan onze website wordt uw ip-adres herkend en zo mogelijk de domeinnaam en de site of e-mail van herkomst. The Barbell Club 055  bewaart en gebruikt deze gegevens niet als individuele bedrijfsgegevens. Om onze dienstverlening te verbeteren maken wij beperkt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand wat bij bezoek aan onze site op uw computer wordt geplaatst om informatie over uw bezoek te registreren. Wat in cookies wordt opgeslagen is mede afhankelijk van uw browserinstellingen.
 
Uw  e-mailadres wordt uitsluitend in ons systeem bewaard als dit rechtstreeks aan ons doorgegeven wordt. We gebruiken dit e-mailadres alleen waarvoor dit aan ons is doorgegeven en verder voor andere marketing- of servicedoeleinden indien hier toestemming voor is verleend. Deze toestemming is te allen tijde weer in te trekken, de mogelijkheid wordt hiertoe geboden in elke commerciële e-mailcampagne die u van The Barbell Club 055  ontvangt. U kunt dit ook via telefoon of e-mail aan ons mede delen op het hierboven vermelde adres. Uw e-mailadres wordt uitsluitend intern gebruikt en wordt nooit voor commercieel gebruik verstrekt aan derden.
 
The Barbell Club 055  bewaart alle bedrijfs- en contactpersoonsinformatie die u vrijwillig aan ons verstrekt via deze site. Wij stellen het op prijs, als u melding maakt van eventuele onjuiste klantinformatie, zodat wij u in de toekomst op correcte wijze kunnen benaderen.

Om u te kunnen verzekeren van de veiligheid en bescherming van uw gevoelige informatie zoals uw banknummer en overige klantgegevens, hebben wij de nodige veiligheidsmaatregelen getroffen. Wij maken gebruik van een Secure Sockets Layer (SSL), de technologie om uw data te coderen en beschermen.
 
Dit privacybeleid en de Algemene Voorwaarden van The Barbell Club 055 zijn van toepassing op elk bezoek aan onze website, elke transactie en elke overeenkomst.